Ordrebekræftelse på sommerhusudlejning

 

    Lejer:

    Adresse:

    Mail:

    Tlf:

    Udlejningsdato:

    Antal personer:              maks 8

    Slutrengøring:

    Depositum:                               dkr.

    Lejers kontonr: ? ( Til tilbagebetaling af depositum)

 

Prisoversigt:

Beløb i dkr

Pr. måned

 

Pr. dag

 

Total pris dkr:

 


 

    Det bekræftes hermed at sommerhuset Randsborgvej 6, 7080 Børkop er udlejet til ovenstående lejer i angivne periode.

    Huset overtages lørdag den dd/mm kl. 14.00 og forlades rengjort ved udflytning senest den dd/mm-åå kl. 10.00

    Og nøglen udleveres ved huset kl. 14.00 eller efter nærmere aftale.

 

    Betaling

Rate 1:

Rate 2:

 

Beløb:  xx kr (20 % af lejen)

Rettidig indbetaling:  dd. mm. åååå

Beløb: xx kr (80 % af lejen +  depositum)

Rettidig indbetaling: dd.mm.åååå

 

Forbrug af el, skrald og vand afregnes kontant hver måned eller ved afrejse

    Alle beløb indsættes på ferienhausdk konto:

    Middelfart Sparekasse Reg.nr. 0757 Kontonr. : 3222840812

    Vi håber de får en god ferie hos ferienhausdk.

    Med venlig hilsen

    Lars Ellegaard

    Flakholmen 11. 1.th. 2720 Vanløse, +45 - 22 66 88 42

 

    Vigtigt betalingsbetingelser

Huset er først booket ved indbetaling af første rate. Den første rate består af 20% af udlejningsprisen og skal indbetales 14 dage efter modtagelse af               ordrebekræftelse. Den anden rate består af de resterende 80% + depositum og denne indbetales 30 dage før udlejningsdatoen. Ved afbestilling inden 30 dage før udlejningsdatoen returneres rate 1 fratrukket et afbestillingsgebyr på 250 kr. Ved afbestilling 15-30 dage før udlejningsdatoen returneres 50% af udlejningsprisen. Ved afbestilling 0-15 dage før udlejningsdatoen returneres kun depositum. Forbruget beregnes til  2,00 kr/kwh for strøm og 50 kr/m2 for vand og 5 kr pr. kg affald udenfor skraldespand. Forbruget fratrækkes depositum og eventuel resterende depositum overføres til lejers konto senest 10 efter afrejsedato. Udlejer kan opsige lejekontrakten indtil udlejningstidspunktet, dog skal udlejer hvis aftalen opsiges inden 14 dage før udlejningstidspunktet finde et tilsvarende sommerhus evt. hos anden udlejer og hvor som helst i Danmark. Udlejer kan ikke holdes ansvarlig for evt. merudgifter forbundet med dette. Udlejer er forpligtig indenfor 5 dage at tilbagebetale fuld leje og depositum, hvis udlejer opsiger aftalen inden udlejningstidspunktet.  Vælger lejer at opsige aftalen inden lejeperiodensophør tilbagebetales kun tilbageværende depositum fratrukket forbrug. Opsigelse af lejemål inden udløb af kontrakten kan gøres fra både udlejer og lejer med 1 måneds varsel. Såfremt    betaling udebliver betragtes dette som øjeblikkelig opsigelse af lejemålet fra udlejers side og lejer skal være fraflyttet senest 5 dage efter aftalte betalingsdato.